Wie is VOTOB

 

Votob Bureau

Sandra de Bont      | directeur

Hennie Holtman     | adviseur duurzaamheid en                                      veiligheid

Pehr Teulings         | adviseur public affairs &                                          logistiek en douane

Jolanda Knoop      | management assistent

Marissa de Veld     | adviseur communicatie

Cees Westera         | adviseur public affairs 

Simone van Wilgen | adviseur arbeid en onderwijs

 

Votob Bestuur

Joop Atsma              | Voorzitter  

Age Reijenga            | Vice-voorzitter  

Boris Oudenbroek    | Penningmeester 

Juriaan Steenland     | Bestuurslid  

Inge Stegman           | Bestuurslid  

 

 

 

Koepelorganisaties

In de jaren ’90 was VOTOB een van de initiatiefnemers van de Europese koepel van nationale branches, FETSA (Federation of European Tank Storage Associations). Vandaag de dag kent FETSA leden uit twaalf verschillende landen. Behalve van FETSA is VOTOB lid van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, geassocieerd lid van de branchevereniging van de chemische industrie VNCI en het Centraal Overlegorgaan Gevaarlijke Goederen CTGG.